در حال بارگزاری...

پست های برچسب زده شده " دستگاه "

صدای بوق اخطار از دستگاه (دی وی آر)شنیده میشه علت چیه

توسط سعیددارینی

شنیدن صدای بوق ممتد در دستگاه می تونه دلایل متعدد داشته باشه اگر در تنظیمات دستگاه ، آلارم رو فعال کنیم دستگاه بسته به اینکه ما به چه منظوری آلارم رو فعال کردیم

نسبت به مشکل یا اتفاق ،عکس العمل نشون میده و صدای آلارم از دستگاه می شنویم مواردی که منجر به شنیدن صدای آلارم میشه:

  • ضبط دستگاه دچار مشکل شده و دستگاه ضبط نمیکنه
  • کسی از جلو دوربینی که آلارم حرکت رو براش فعال کردیم عبور کرده
  • دوربین جابجا شده یا دچار لرزش هست
  • دوربین کور شده و دید مناسب نداره
  • دوربین ما بهر دلیل قطع شده

در زیر یک ویدیو براتون گذاشتم از مشتری که تماس گرفته و از صدای بوق اخطار دستگاه شکایت داره